Reklamacje

W przypadku potrzeby zgłoszenia reklamacji należy przesłać informację o tym fakcie na adres: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice, lub sklep@cablab.eu. W treści wiadomości należy powołać się na numer zamówienia oraz produkty objęte zgłoszeniem.

 

Reklamacje będą rozpatrywane sprawnie i bez uciążliwości dla Klienta. EMBEDECO zastrzega prawo żądania przesłania materiałów uzupełniających jak: zdjęcia, opisy, wadliwe produkty.