Zwroty

Klient, który zawarł z EMBEDECO umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice, e-mail: sklep@cablab.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.